Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / Cover_front.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014
2
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / Cover_front.fm / 2/26/15
1
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / HSGIVZ.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Toestel bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Toestel leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Netdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Telefoonboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lokaal telefoonboek van de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Online-telefoonboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Netwerkmailbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Voicemail instellen voor snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Akoestische profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Beveiliging tegen ongewenste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Media map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Extra functies via de PC-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Info Center (afhankelijk van het basisstation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Handset instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Klantenservice & Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Informatie van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Menu-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Niet alle functies die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen
en bij alle providers beschikbaar.
2
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Overzicht
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / overview_HSG.fm / 2/26/15
Overzicht
1Display
2 Statusbalk ( pagina 69)
Symbolen geven de actuele instellingen en de
bedrijfstoestand van het toestel weer
2
4
5
8
16
1
15
13
INT 1
Oproepen Kalender
3
14 6
12
10
7
9
11
3 Volumetoetsen ( pagina 11)
voor handset/headset, oproepsignaal, hands-
free en het signaleren van afspraken
4Displaytoetsen ( pagina 11)
5 Verbreektoets, aan/uit-toets
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
Één menuniveau terug
Terug naar de ruststand
Handset in-/uitschakelen
(in de ruststand)
kort indrukken
lang indrukken
lang indrukken
6 Berichtentoets (pagina 24)
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
7 Profieltoets ( pagina 36)
Wisselen tussen akoestische profielen
8 Hekjetoets
Toetsblokkering in-/uitscha-
kelen (in de ruststand)
lang indrukken
Wisselen tussen hoofdletters,
kleine letters en cijfers
(bij tekstinvoer)
kort indrukken
9 USB-aansluiting
Voor het uitwisselen van gegevens tussen
handset en PC, tevens het opladen van de hand-
set
10 Microfoon
11 Stertoets
PC, tevens het opladen van
de handset
Tabel met speciale tekens
openen (bij tekstinvoer)
kort indrukken
12 Aansluiting voor headset
(2,5 mm aansluiting)
13 Toets 1
voicemail selecteren lang indrukken
14 R-toets
Ruggespraak (flash)
( pagina 17)
kort indrukken
15 Verbindingstoets / Handsfree-toets
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer
kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree
bellen
Nummerherhalingslijst ope-
nen
Kiezen
kort indrukken
lang indrukken
16 Navigatietoets/menutoets (pagina 10)
3
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / user_guide_operating_steps.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken
Gebruiksaanwijzing effectief gebruiken
Symbolen
Toe tsen
Displaytoetsen, bijv. OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan
Procedures
Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Weergave in de gebruiksaanwijzing:
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Telefonie OK Autom.
aanname Wijzigen ( = aan)
Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel
materiële of financiële schade kunnen veroorzaken.
Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan.
Verbindings-/ handsfree-toets of en Verbreektoets
Cijfer-/lettertoetsen tot Stertoets / hekjetoets
Berichtentoets / R-toets Navigatietoets rand / midden
Profieltoets
Stap U doet het volgende
¤ In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken.
Het hoofdmenu wordt geopend.
¤
¤ OK
Met de navigatietoets naar het symbool bladeren.
Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
¤ Telefonie
¤ OK
Met de navigatietoets de optie Telefon ie selecteren.
Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
¤ Autom.
aanname
De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden
van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
¤ Wijzigen Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld /uit-
geschakeld .
4
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Veiligheidsinstructies
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / security.fm / 2/26/15
Veiligheidsinstructies
Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbeho-
rende accessoires zijn online beschikbaar op http://www.gigasetpro.com/support. Op deze
manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele docu-
mentatie.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie
“Technische gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade
aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische
omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan con-
tact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in vol-
doende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw
Gigaset-product zie “Technische gegevens”).
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingescha-
keld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze wer-
king met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon)
veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met uw audicien.
De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruim-
tes, zoals badkamers of doucheruimtes.
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilder-
werkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief alle documentatie over aan derden.
Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het
defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere
draadloze diensten verstoren.
Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan
verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door via onze partners repare-
ren of vervangen.
Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
5
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / starting_HSG.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Inhoud van de verpakking
een handset,
een batterijklepje,
twee oplaadbare batterijen
een lader met netadapter,
een draagclip,
veiligheidsinstructies
Lader plaatsen
De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C
en +45 °C.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels
kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Lader aansluiten
¤ De platte stekker van de netadapter aan-
sluiten .
¤ Netadapter in het stopcontact steken .
De stekker weer uit de lader verwijderen:
¤ Netadapter uit het stopcontact trekken.
¤ Ontgrendeling indrukken.
¤ Stekker verwijderen .
Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht
en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
2
1
3
4
1
2
3
4
6
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel in gebruik nemen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / starting_HSG.fm / 2/26/15
Handset in gebruik nemen
Het display is met een folie beschermd. U kunt de beschermfolie nu verwijderen!
Batterijen plaatsen
Batterijen laden
¤ Laad de batterijen de eerste keer volledig op in
de lader of met een standaard USB-netadapter.
De batterijen zijn volledig geladen als het symbool
niet meer op het display wordt weergegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batte-
rijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen heb-
ben.
¤ Batterijen plaatsen (positie
+/- zie afbeelding).
¤ Eerst de bovenkant van het
klepje plaatsen.
¤ Vervolgens het klepje dicht-
drukken tot het vastklikt.
Klepje weer openen:
¤ Haak een vingernagel ach-
ter de gleuf in het klepje en
schuif het klepje omlaag.
7 h
Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.
7
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / starting_HSG.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel in gebruik nemen
Draagclip bevestigen
Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de
draagclip.
Draagclip bevestigen: Druk de draagclip op de achterkant van
de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vast-
klikken.
Draagclip verwijderen: Druk met uw duim stevig in het mid-
den op de draagclip. Schuif uw vingernagel van uw duim van
de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. Trek
de clip naar boven.
Displaytaal wijzigen
Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.
¤ Op het midden van de navigatietoets drukken.
¤ De toetsen en langzaam na elkaar indrukken . . . het
display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde
taal (bijv. Engels) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
¤ Andere taal selecteren: Navigatietoets indrukken tot op
het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld
Francais Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
¤ Terugkeren naar de ruststand: Verbreektoets lang indrukken
Handset aanmelden
Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. De aanmeldprocedure is
afhankelijk van het basisstation.
Op de handset
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Aanmelden OK Handset
aanmelden OK . . . met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basissta-
tions is aangemeld) OK . . . er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor
aanmelden . . . systeem-PIN invoeren OK
Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt
de naam van de handset weergegeven. Herhaal de procedure als dit niet het geval is
De aanmeldprocedure van de handset moet zowel op het basisstation als op de
handset worden gestart.
Beide procedures moeten binnen 60 sec. worden ingeleid.
8
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel in gebruik nemen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / starting_HSG.fm / 2/26/15
Headset aansluiten
¤ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset
aansluiten .
Meer informatie over headsets kunt inwinnen bij uw telefonie leve-
rancier wiki.gigasetpro.com.
De instelling van het headset-volume komt overeen met de instel-
ling voor de handset ( pagina 57).
USB-datakabel aansluiten
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:
¤ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de
USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset .
Handset opladen met een standaard USB-netadapter (bijv. van uw mobiele telefoon):
¤ USB-stekker van de kabel aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de
handset Netadapter in het stopcontact steken
Handset rechtstreeks op de PC aansluiten, niet
met een USB-hub.
1
1
1
1
1
9
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / starting_HSG.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel in gebruik nemen
Toestel in gebruik nemen
Als de handset bij een VoIP-basisstation is aangemeld, moet u nog ten minste één VoIP-lijn con-
figureren die u vervolgens aan de handset toewijst. Als er meerdere lijnen ter beschikking staan,
kunnen voor de handset inkomende en uitgaande lijnen worden geconfigureerd.
De instellingen voor VoIP-telefonie en de uitgaande/inkomende lijnen worden op het basissta-
tion ingevoerd. Gigaset IP-toestellen beschikken hiervoor over een webconfigurator waarmee u
de configuratie via de PC kunt uitvoeren.
Uitgaande lijn: de lijn die voor een uitgaande oproep wordt gebruikt
Inkomende lijn: de lijn die voor inkomende oproepen wordt gebruikt
Op sommige Gigaset IP PRO-toestellen, bijv. Gigaset N510 IP PRO, kunt u de VoIP-con-
figuratie ook via de aangemelde handsets uitvoeren, doe dit alleen in overleg met uw
telefonie leverancier of telefonie provider. Hiervoor beschikt de handsetS650H PRO
over de volgende functies:
VoIP-lijn configureren:
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Telefonie OK
VoIP-wizard
Inkomende/uitgaande lijn toewijzen:
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Telefonie OK
Uitgaandelijn(en)/Inkomende lijn(en)
Voor meer informatie gebruiksaanwijzing van het basisstation
10
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel leren kennen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / operating.fm / 2/26/15
Toestel bedienen
Toestel leren kennen
Handset in-/uitschakelen
Toetsblokkering in-/uitschakelen
De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als
de handset is beveiligd met een PIN ( pagina 63), dan moet u deze invoeren om de handset
vrij te geven.
Navigatietoets
In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u
voor de desbetreffende functie moet indrukken, aangegeven met een . Zo betekent bij-
voorbeeld “rechts op de navigatietoets drukken“ of voor “midden op de navigatietoets
drukken”.
In de ruststand
In submenu’s, selectie- en invoervelden
Inschakelen: ¤ op uitgeschakelde handset verbreektoets lang indrukken
Uitschakelen: ¤ in de ruststand van de handset verbreektoets lang indrukken
Inschakelen: ¤ lang indrukken
Uitschakelen: ¤ lang indrukken . . . met handset-PIN invoeren (als PIN geen
0000 is)
Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering
automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden.
Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook GEEN alarmnummers bellen.
Met de navigatietoets bladert u door menu’s en invoervelden en kunt u in
bepaalde situaties functies oproepen.
Contacten openen kort indrukken
Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen
(indien beschikbaar en geconfigureerd)
lang indrukken
Hoofdmenu openen of
Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en
geconfigureerd)
of: lijst met handsets openen
Functie bevestigen
11
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / operating.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel leren kennen
Tijdens een gesprek
Volumetoetsen
Volume voor handset/headset, oproepsignaal, handsfree en het signaleren van afspraken
instellen: Volumetoetsen / aan de rechterkant van de handset indrukken.
Displaytoetsen
De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.
Symbolen van de displaytoetsen pagina 69
Menunavigatie
De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere
niveaus. Menu-overzicht pagina 71
Functies selecteren / bevestigen
Contacten openen
Microfoon uitschakelen
Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en
geconfigureerd)
of: interne ruggespraak inschakelen
Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen
Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd.
Programmering wijzigen pagina 61
Selectie bevestigen met OK of op het midden van de navigatietoets drukken
Één menuniveau terug met Terug
Overschakelen naar het rustdisplay met lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met Wijzigen ingeschakeld / uitgeschakeld
Optie inschakelen/uitschakelen met Selectie geselecteerd / niet geselecteerd
Actuele functies van
de displaytoetsen
Displaytoetsen
Terug Opslaan
12
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel leren kennen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / operating.fm / 2/26/15
Hoofdmenu
In de ruststand: Midden van de navigatietoets
indrukken . . . met navigatietoets submenu selecteren
OK
De functies van het hoofdmenu worden in het display als sym-
bolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie
wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam ver-
schijnt in de kopregel van het display.
Submenu’s
De functies van de submenu’s worden in een lijst weergegeven.
Een functie starten: . . . met de navigatietoets functie
selecteren OK
Terug naar het vorige menuniveau:
¤ Displaytoets Terug indrukken
of
¤ Verbreektoets kort indrukken
Terugkeren naar de ruststand
¤ Verbreektoets lang indrukken
De functies van het hoofdmenu zijn deels afhankelijk
van het basisstation. Het hoofdmenu kan er op uw
handset anders uitzien.
In het voorbeeld wordt het menu van een handset
weergegeven die is aangemeld op een Gigaset N720
DECT IP Multicell-systeem.
De basisfuncties van de handset
pagina 71
Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten automatisch in de rust-
stand.
Voorbeeld
Instellingen
Terug OK
Instellingen
Datum en tijd
Geluidsinstellingen
Display + toetsenb.
Taal
Aanmelden
Terug OK
Voorbeeld
13
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / operating.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Toestel leren kennen
Tekst invoeren
Invoerpositie
¤ Met invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het
een knipperende cursor bevat.
¤ Met de cursor verplaatsen.
Onjuiste invoer corrigeren
Teke n voor de cursor wissen: kort indrukken
Woorden voor de cursor wissen: lang indrukken
Letters/tekens invoeren
Aan elke toets tussen en en toets zijn verschil-
lende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt inge-
drukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weerge-
geven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.
Letters/cijfers selecteren: Toets meerdere keren kort achter elkaar indrukken.
Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: Hekjetoets indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een
spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
Speciale tekens invoeren: Stertoets indrukken . . . met naar het gewenste
teken navigeren Invoegen
De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset
pagina 68.
Nieuwe invoer
Voornaam:
Peter|
Achternaam:
Thuis:
Abc
Opslaan
14
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tele fon er en
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / telephony.fm / 2/26/15
Telefoneren
Bellen
¤ . . . met nummer invoeren Verbindingstoets kort indrukken
of
¤ Verbindingstoets lang indrukken. . . . met nummer invoeren . . . Het nummer
wordt ongeveer 3,5 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.
Kiezen uit Contacten
¤ . . . met het lokale telefoon van de handset openen
of
¤ . . . met bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar)
¤ . . . met vermelding selecteren Verbindingstoets indrukken . . . Het nummer
wordt gekozen
Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:
¤ . . . met nummer selecteren Verbindingstoets indrukken . . . het nummer wordt
gekozen
Informatie over het meesturen van het nummer: pagina 19
De uitgeschakelde displayverlichting ( pagina 55) kunt u inschakelen door op een
willekeurige toets te drukken. Invoer via de cijfertoetsen wordt daarbij overgeno-
men in het display, andere toetsen hebben geen functie.
Als er meerdere lijnen ter beschikking staan (alleen N510IP PRO), moeten voor de
handset uitgaande en inkomende lijnen worden geconfigureerd ( pagina 9). Als er
geen vaste uitgaande lijn is toegewezen, dan kunt u bij elke oproep zelf de gewenste
uitgaande lijn selecteren.
Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation.
Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder
cijfer- of displaytoetsen (
pagina 60)
Kiezen uit een openbaar telefoonboek pagina 31
15
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / telephony.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Telefo neren
Kiezen uit de nummerherhalingslijst
In de nummerherhalingslijst staan maximaal de 20 nummers die u het laatst op deze handset
heeft gekozen.
¤ Verbindingtoets kort indrukken . . . de nummerherhalingslijst wordt geopend . . .
met vermelding selecteren Verbindingstoets indrukken
Als een naam weergegeven wordt:
¤ Weergvn . . . het nummer wordt weergegeven . . . eventueel met door de nummers
bladeren . . . bij gewenst nummer op de verbindingstoets drukken
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
¤ Verbindingstoets kort indrukken . . . de nummerherhalingslijst wordt geopend . . .
met vermelding selecteren Opties . . . opties:
Kiezen uit een oproepenlijst
De oproepenlijsten ( pagina 25) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste
oproepen (afhankelijk van het basisstation).
¤ . . . met Oproeplijsten selecteren OK . . .
met lijst selecteren OK . . . met vermelding
selecteren Verbindingstoets indrukken
Vermelding in Contacten opslaan: Naar Contacten OK
Nummer op het display overnemen:
¤ Nummer weergeven OK . . . met evt. wijzigen of aanvullen . . . met als
nieuwe vermelding in Contacten opslaan
Geselecteerd contactpersoon wissen: Wis vermelding OK
Alle contactpersonen wissen: Alles wissen OK
Automatische nummerherhaling instellen:
¤ Autom. nr.herhaling . . . Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen
(minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de
functie “Meeluisteren” is ingeschakeld.
Deelnemer meldt zich: Verbindingstoets indrukken . . . de functie wordt beëin-
digd.
Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het
indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie
beëindigd.
De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-
toets Oproepen worden geopend als deze met
deze functie is geprogrammeerd.
De lijst Gemiste oproepen kan ook met de berich-
tentoets worden geopend.
Alle oproepen
Frank
14.02.14, 15:40
089563795
13.02.14, 15:32
Susan Black
11.02.14, 13:20
Weergvn Opties
Voorbeeld
16
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tele fon er en
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / telephony.fm / 2/26/15
Snelkiezen
Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen
nummer gekozen.
Snelkiezen inschakelen:
¤ . . . met Extra functies selecteren OK
Snelkiezen OK . . . met Inschakelen inschakelen
Oproep naar . . . met nummer invoeren Opslaan
. . . in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep
weergegeven
Snelkiezen uitvoeren: Willekeurige toets indrukken. . . . het opge-
slagen nummer wordt gekozen.
Kiezen annuleren: Verbreektoets indrukken.
Snelkiezen beëindigen: Toets lang indrukken
Inkomende oproepen
Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knip-
peren van de verbindingstoets gesignaleerd.
Oproep beantwoorden:
Verbindingstoets indrukken of Opnemen
Als Autom. aanname is ingeschakeld ( pagina 56): Handset uit de lader nemen
Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset pagina 45
Oproepsignaal uitschakelen: Stil . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het
display wordt weergegeven
Oproep weigeren: Verbreektoets indrukken
Informatie over de beller
Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de
beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
Het nummer van de beller wordt meegestuurd ( pagina 19).
07:15
INT 1 22 Feb
Snelkiezen actief
0891234567
Uit
17
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / telephony.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Telefo neren
Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen
Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal.
Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weer
-
gegeven.
Oproep weigeren: Opties Wissel. weigeren OK
Oproep beantwoorden: Opnemen . . . met de nieuwe beller spreken. Het actieve
gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: Verbreektoets indruk-
ken.
Gesprek doorverbinden
Oproep voor de VoIP-lijn doorverbinden naar een tweede deelnemer (afhankelijk van de provi-
der).
¤ Met displaytoets Rug.spr. externe ruggespraak tot stand brengen . . . met nummer
van de tweede deelnemer invoeren . . . het huidige gesprek wordt in de wachtstand
geplaatst . . . het nummer van de tweede deelnemer wordt gekozen en deze meldt zich
Toets indrukken . . . het gesprek wordt doorverbonden
De toets op het basisstation kan met meerdere functies worden geprogram-
meerd.
Gebruiksaanwijzing van het basisstation
18
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Tele fon er en
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / telephony.fm / 2/26/15
Tijdens een gesprek
Handsfree-telefoneren
Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uit-
schakelen:
¤ Handsfree-toets indrukken
Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:
¤ Handsfree-toets indrukken en ingedrukt houden . . . handset in de lader plaatsen
. . . nog 2 seconden ingedrukt houden
Ontvangstvolume
Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset):
¤ Volumetoetsen / of indrukken . . . met / of volume instellen
Opslaan
Microfoon uitschakelen
Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.
Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: indrukken.
De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u Opslaan-
niet indrukt.
19
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / netservices.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Netdiensten
Netdiensten
Netdiensten zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder (service-provider) en moeten bij deze
worden aangevraagd.
Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden
ingeschakeld (bijvoorbeeld “Anoniem bellen“). Deze worden via het menu Netdiensten
ingeschakeld/uitgeschakeld.
Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld “Rugge-
spraak”, “Wisselgesprek”, “Conferentie tot stand brengen“). Deze worden tijdens een extern
gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. Rug.spr., Conferentie).
Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen
van uw netwerkprovider.
Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.
Meesturen van het telefoonnummer
Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Iden-
tification) en kan bij de opgebelde deelnemer op het display worden weergegeven werden
(CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebelde
deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).
NummerWeergave bij inkomende oproepen
Bij meesturen van het telefoonnummer
Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de
beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.
Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd
In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:
Extern: er wordt geen nummer meegestuurd.
Anoniem: de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
Onbekend: de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.
Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kunnen netdiensten ook door
de telefooncentrale worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de exploitant van de telefooncentrale.
Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet
verstuurd.
¤ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op drukken.
Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.
20
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Netdiensten
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / netservices.fm / 2/26/15
Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen
Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen
¤ . . . met Netdiensten selecteren OK Volg. opr. anoniem OK . . .
met Nummer invoeren Kiezen . . . de verbinding wordt zonder meesturen van het
telefoonnummer tot stand gebracht
CNIP (Calling Name Identification Presentation)
Naast het nummer worden de geregistreerde naam en eventueel overige informatie van de bel-
ler weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer
de naam van de contactpersoon weergegeven.
Overnemen van de naam uit het online-telefoonboek
In plaats van het nummer van de beller kan ook de naam worden weergegeven waaronder hij
in het online-telefoonboek is opgeslagen.
Wisselgesprek bij een externe oproep
Tijdens een externe oproep wordt een andere externe beller
aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer
wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller
weergegeven.
Wisselgesprek weigeren:
¤ Opties Wissel. weigeren OK . . . de bellende deel-
nemer hoort de bezettoon
Wisselgesprek beantwoorden:
¤ Opnemen
Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen
beide gesprekken heen en weer schakelen (Wisselgesprek) of
met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken (Conferentie).
De aanbieder van het online-telefoonboek ondersteunt deze functie.
De weergave van de bellernaam is met de webconfigurator ingeschakeld.
De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer aangevraagd en niet onder-
drukt.
Het toestel heeft verbinding met internet.
Het telefoonnummer van de beller is niet in de Contacten van de handset opgesla-
gen.
Wisselgesprek
1234567
Opnemen Opties
21
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / netservices.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Netdiensten
Wisselgesprek in-/uitschakelen
¤ . . . met Netdiensten selecteren Wisselgesprek OK . . . vervolgens
De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.
Wisselgesprek bij volgende oproep onderdrukken
Bij de volgende oproep wordt geen wisselgesprek gesignaleerd, ook als de functie “Wisselge-
sprek” ingeschakeld is.
¤ . . . met Netdiensten selecteren OK Volgende oproep OK
Wisselgesprek . . . met Nummer invoeren Kiezen . . . het nummer wordt gekozen
Terugbellen
Bij bezet/afwezigheid
Als een gesprekspartner niet bereikbaar is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
Bij bezet: de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebelde deelnemer de verbin-
ding heeft verbroken.
Bij afwezigheid: de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebelde deelnemer
weer getelefoneerd heeft.
Terugbellen starten
¤ Opties Terugbellen OK Verbreektoets indrukken
Terugbellen voortijdig wissen
¤ . . . met Netdiensten selecteren OK Terugbellen uit OK . . .
U ontvangt een bevestiging uit het telefoonnet Verbreektoets indrukken
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Status : . . . met Aan of Uit selecteren
Inschakelen: ¤ Verstuur
Het telefoonnummer wordt samen met de instelling in de nummerherhalingslijst
opgeslagen.
Er kan slechts één terugbelopdracht ingeschakeld zijn. Door een terugbelopdracht in
te schakelen, wordt een eventueel andere actieve terugbelopdracht automatisch
gewist.
De terugbelopdracht kan alleen op de handset worden beantwoordt die de terugbe-
lopdracht heeft geïnitieerd.
Als de terugbelopdracht wordt gesignaleerd voordat u hem kunt wissen: Annul.
22
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Netdiensten
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / netservices.fm / 2/26/15
Omleiden
Met de functie omleiden worden oproepen omgeleid naar een andere aansluiting.
¤ . . . met Netdiensten selecteren OK Omleiding OK
. . . vervolgens
Gesprek met drie deelnemers
Ruggespraak
Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer
opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.
¤ Rug.spr. . . . met Nummer van de tweede deelnemer
invoeren . . . het huidige gesprek wordt in de wachtstand
geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld
De gewenste deelnemer meldt zich niet: Einde
Ruggespraak beëindigen
¤ Opties Einde gesprek OK . . . de verbinding met de
eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld
of
¤ Verbreektoets indrukken . . . er wordt een terugbelop-
roep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht
Inschakelen/uitschakelen: Status : . . . met Aan of Uit selecteren
Nummer voor de omleiding invoeren:
¤ Naar telefoonnr. . . . met nummer invoeren
Tijdstip voor de omleiding invoeren:
¤ Bij . . . met tijdstip voor de omleiding selecteren
Alle: oproepen worden onmiddellijk omgeleid
Tijdsoverschrijding: oproepen worden omgeleid als na meerdere oproepsignalen niet
wordt opgenomen.
Bezet: oproepen worden omgeleid als het toestel bezet is.
inschakelen: Verstuur
Een oproep die wordt omgeleid, wordt opgenomen in de oproepenlijsten.
Afhankelijk van het basisstation: Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunt u
voor elke lijn een omleiding instellen.
Ruggespraak
Oproep naar:
12
In wachtstand:
025167435
Einde Opties
23
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / netservices.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Netdiensten
Wisselgesprek
Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere
gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.
¤ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (rugge-
spraak) of een tweede gesprek beantwoorden . . . op het dis-
play staan de nummers resp. namen van beide gesprekspart-
ners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
¤ Met de navigatietoets tussen de deelnemers heen en
weer schakelen
Het huidige gesprek beëindigen
¤ Opties Einde gesprek OK . . . de verbinding met de
andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld
of
¤ Verbreektoets indrukken . . .
Conferentie
Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.
¤ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek
beantwoorden . . . vervolgens
Conferentie tot stand brengen:
¤ Confer. . . . alle gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken
Terugkeren naar wisselgesprek:
¤ EindConf . . . u bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent
begonnen
Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:
¤ Verbreektoets indrukken
Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de ver-
breektoets in te drukken of de handset in de lader/op het basisstation te plaatsen.
Wisselgesprek
1234567
025167435
08:15
Conferentie Opties
24
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Berichtenlijsten
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / call_list.fm / 2/26/15
Berichtenlijsten
Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail en gemiste afspraken worden
opgeslagen in de berichtenlijsten.
Zodra een nieuw bericht binnenkomt, hoort u een attentietoon.
Bovendien knippert de berichtentoets (indien ingeschakeld
pagina 24). Symbolen voor het type bericht en het aantal
nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.
Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:
voicemail ( pagina 34)
gemiste oproepen ( (pagina 25)
gemiste afspraken ( (pagina 38)
Berichten weergeven:
¤ Berichtentoets indrukken . . . Berichtenlijsten met berich-
ten worden weergegeven, de melding Voicemails: wordt altijd
weergegeven
Vermelding vet gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het
aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.
Vermelding niet vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het
aantal oude berichten staat tussen haakjes.
¤ . . . met lijst selecteren OK . . . de oproepen resp. berich-
ten worden weergegeven
Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen
(
pagina 34).
Knipperen van de berichtentoets in-/uitschakelen
Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knipperen van de berichtentoets op de hand-
set. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.
Dit wordt op het basisstation voor elke aangemelde handset ingesteld. U kunt deze instelling
voor uw handset wijzigen:
Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de
voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergege-
ven als ze berichten bevatten.
In de berichtenlijst staat bovendien een vermelding voor elk antwoordapparaat van
de handsets, mits dit door het basisstation wordt aangeboden.
07:15
INT 1 14 Okt
02 10
08
Oproepen Kalender
Voorbeeld
Berichten
Oproepen:
(5)
Voicemails:
(1)
Herinneringen: (2)
Terug OK
Voorbeeld
25
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / call_list.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)
In de ruststand:
¤ Toetsen indrukken . . . op het
display staat het cijfer 9 . . . met het gewenste berichten-
type selecteren:
. . . het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weerge-
geven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het
geselecteerde berichtentype (bijv. 0) . . . met het gedrag
van het toestel bij nieuwe berichten instellen:
¤ . . . gekozen instelling met OK bevestigen
of
¤ . . . zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: Terug
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)
Lijstvermelding
De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergege-
ven:
De lijstsoort (in de kopregel)
Symbool voor het type vermelding:
Gemiste oproepen,
Beantwoorde opr.,
Uitgaande oproepen
Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgesla-
gen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon
( Thuis, Telefoon (werk), Mobiel) weergegeven. Bij
gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal
oproepen van dit nummer.
Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
Berichten op de voicemail ¤
Gemiste oproepen ¤
Berichtentoets knippert ¤
Berichtentoets knippert niet ¤
Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uit-
gaande oproepen) op in lijsten.
Als de handset aan een willekeurig GAP-compatibel basisstation is aangemeld, bevat
de oproepenlijst alleen de gemiste oproepen.
Systeem
975 SET:
[0]
Terug OK
Alle oproepen
Frank
Vandaag, 15:40
[3]
070563795
13.05.15, 18:32
Susan Black
12.05.15, 13:12
Weergvn Opties
Voorbeeld voor een
Gigaset-basisstation
26
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / call_list.fm / 2/26/15
Oproepenlijst openen
Beller terugbellen uit de oproepenlijst
¤ . . . met Oproeplijsten selecteren OK . . . met lijst selecteren OK
. . . met vermelding selecteren Verbindingstoets indrukken
Overige opties
¤ . . . met Oproeplijsten selecteren OK . . . met lijst selecteren OK . . .
opties:
Via displaytoets: ¤ Oproepen . . . met lijst selecteren OK
Via menu: ¤ . . . met Oproeplijsten selecteren OK . . . met lijst
selecteren OK
Via berichtentoets (gemiste oproepen):
¤ Berichtentoets indrukken Oproepen: OK
Vermelding weergeven:
¤ . . . met vermelding selecteren Weergvn
Nummer overnemen in Contacten:
¤ . . . met vermelding selecteren Opties Naar Contacten
Contactpersoon wissen:
¤ . . . met contactpersoon selecteren Opties Wis
vermelding OK
Lijst wissen:
¤ Opties Lijst wissen OK
27
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Lokaal telefoonboek van de handset
Telefoonboeken
Lokaal telefoonboek van de handset
Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen
echter ook naar andere handsets worden verstuurd ( pagina 29).
Contacten openen
¤ in de ruststand kort indrukken
of
¤ . . . met Contacten selecteren OK
Contactpersonen
Contactpersoon aanmaken
¤ <Nieuwe invoer> OK . . . met tussen de
invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon
invoeren:
Namen / Nummers:
¤ . . . met voornaam en/of achternaam, ten minste één
nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-
mailadres invoeren
Verjaardag:
¤ . . . met Verjaardag in-/uitschakelen . . . met
datum en tijd invoeren . . . met soort signalering
selecteren (Alleen optisch of een ringtone)
Ringtone (VIP):
¤ . . . met ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet wor-
den gesignaleerd . . . als een Ringtone (VIP) is toegewezen, wordt de vermelding in Con-
tacten aangevuld met het symbool .
Foto beller:
¤ . . . met afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden
weergegeven (Media map
pagina 44).
Invoer opslaan: Opslaan
Aantal contactpersonen:Tot 500
Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaar-
dag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto
Lengte van contactpersonen:
Nummers: max. 32 cijfers
Voor-/achternaam: max. 16 tekens
E-mailadres: max. 64 tekens
Voorbeeld
Nieuwe invoer
Voornaam:
Robert
Achternaam:
I
Thuis:
Abc
Opslaan
28
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Lokaal telefoonboek van de handset
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory.fm / 2/26/15
Contactpersoon zoeken/selecteren
¤ . . . met naar de gewenste naam bladeren
of
¤ . . . met beginletter invoeren (max. 8 letters) . . . de cursor springt naar de eerste
naam met deze beginletter . . . met eventueel doorbladeren naar de gewenste con-
tactpersoon
Snel door Contacten bladeren: lang indrukken
Contactpersoon weergeven/wijzigen
¤ . . . met contactpersoon selecteren Weergvn . . . met veld selecteren dat
u wilt wijzigen Wijzigen
of
¤ . . . met contactpersoon selecteren Opties Contactp. bewerken OK
Contactpersonen wissen
Een contactpersoon wissen: . . . met contactpersoon selecteren Opties
Wis vermelding OK
Alle contactpersonen wissen: Opties Alles wissen OK Ja
Volgorde van contactpersonen instellen
U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
¤ Opties Op achternaam / Op voornaam
Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in
het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de
soort sortering u instelt.
De volgorde van contactpersonen is als volgt:
Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.
Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven
¤ Opties Geheugenruimte OK
De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.
Voor Ringtone (VIP) en Foto beller: het telefoonnummer van de beller moet worden
meegestuurd.
29
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Lokaal telefoonboek van de handset
Nummer overnemen in Contacten
Nummers overnemen in Contacten:
uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
uit een openbaar online-telefoonboek of de bedrijvengids
bij het kiezen van een nummer
Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
¤ Displaytoets indrukken of Opties Naar Contacten OK . . . opties:
Nieuw contactpersoon aanmaken:
¤ <Nieuwe invoer> OK . . . met nummertype selecteren OK vermelding
voltooien Opslaan
Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:
¤ . . . met contactpersoon selecteren OK . . . met nummertype selecteren
OK . . . het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer
moet worden overschreven . . . eventueel vraag met Ja/Nee beantwoorden Opslaan
Contactpersoon/Contacten versturen
De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en
ontvangen.
Het basisstation is geen Gigaset N720 IP Multicell-systeem (versturen is dan alleen
door de beheerder mogelijk).
Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
Contactfotos en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de
datum verstuurd.
Beide handsets ondersteunen vCards:
Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactper-
soon aangemaakt.
Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aan-
gevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ont-
vanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aange-
maakt.
De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:
Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
De versturende handset ondersteunt geen vCards:
Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het
doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld Thuis. Als er al een vermel-
ding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannu-
leerd.
30
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Lokaal telefoonboek van de handset
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory.fm / 2/26/15
Afzonderlijke contactpersonen versturen
¤ . . . met het gewenste contactpersoon selecteren Opties Contactp.
versturen OK Naar intern OK . . . met Ontvangende handset selecteren
OK . . . het contactpersoon wordt verstuurd
Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: Ja of Nee indrukken
Alle contactpersonen versturen
¤ Opties Alles kopiëren OK Naar intern OK . . . met ontvan-
gende handset selecteren OK . . . de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd
vCard met Bluetooth versturen
Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen
met een mobiel telefoonnummer.
¤ . . . eventueel met contactpersoon selecteren Opties Contactp.
versturen / Alles kopiëren vCard via Bluetooth . . . de lijst Bekende toestellen wordt
weergegeven (
pagina 46) . . . met toestel selecteren OK
vCard met Bluetooth ontvangen
Als een toestel in de lijst Bekende toestellen ( pagina 46) een vCard naar uw handset ver-
stuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het
display.
Als het versturende toestel niet in de lijst staat: . . . met de PIN van het versturende Blue-
tooth-toestel invoeren OK . . . de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter
beschikking.
De Bluetooth-functie is ingeschakeld ( pagina 45)
De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.
31
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory_IP.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Online-telefoonboeken
Online-telefoonboeken
Naast het lokale telefoonboek kunt u providerspecifieke openbare online-telefoonboeken, bijv.
online-telefoonboek of De Bedrijvengids of een bedrijfstelefoonboek gebruiken.
Disclaimer
Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van deze dienst.
Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden beëindigd.
Online-telefoonboek/bedrijvengids openen
¤ lang indrukken . . . de lijst met online-telefoonboeken wordt met de providerspecifieke
naam weergegeven . . . met online/telefoonboek of bedrijvengids uit de lijst
selecteren OK
De online-telefoonboeken zijn op het basisstation geconfigureerd en ingeschakeld.
Verbinden met het online-telefoonboek zijn altijd gratis.
32
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Online-telefoonboeken
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory_IP.fm / 2/26/15
Contactpersoon zoeken
¤ lang indrukken . . . met telefoonboek/bedrijvengids selecteren OK . . . met
zoekcriteria invoeren . . . met tussen de invoervelden wisselen Zoeken
Zoeken op telefoonnummer: Naam en plaats invoeren
Plaatsnaam niet eenduidig: . . . mogelijke plaatsnamen worden weergegeven . . . met een
plaatsnaam selecteren OK
Zoeken op plaatsnaam (achterwaarts zoeken): Telefoonnummer invoeren
Geen vermeldingen voor de ingevoerde zoekcriteria gevonden:
Nieuwe zoekactie starten: Nieuw
Zoekcriteria wijzigen: Wijzigen
Te veel contactpersonen gevonden:
Uitgebreide zoekactie starten: Verfijn
In het display wordt het aantal treffers weergegeven (afhankelijk van de provider).
Lijst met treffers weergeven: Weergvn
Uitgebreide zoekactie starten
Met een uitgebreide zoekactie kunt u het aantal treffers beperken door meerdere zoekcriteria in
te voeren (voornaam en/of straatnaam).
¤ Verfijn of Opties Verfijnen OK . . . de zoekcriteria van de vorige zoekactie wor-
den overgenomen en in de bijbehorende velden ingevoerd . . . zoekcriteria wijzigen resp.
aanvullen, bijvoorbeeld voornaam of straat invoeren Zoeken
Naam/branche:
¤ . . . met naam, deel van de naam resp. branche invoeren (max. 30
tekens)
Plaats: De als laatste ingevoerde plaatsnamen worden weergegeven (maximaal 5).
¤ . . . met naam van de plaats invoeren waar de gezochte deelnemer
woont (max. 30 tekens)
¤ of met een van de weergegeven plaatsnamen selecteren
Zoekactie starten:
¤ Zoeken . . . Het zoekproces wordt gestart
Nummer: ¤ . . . met nummer invoeren (max. 30 tekens)
Zoekactie starten:
¤ Zoeken . . . Het zoekproces wordt gestart
Het geselecteerde online-telefoonboek ondersteunt het zoeken op nummers.
33
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / directory_IP.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Online-telefoonboeken
Zoekresultaten (trefferlijst)
De eerste gevonden contactpersoon wordt weergegeven. Rechts-
boven staat het lopende nummer van de weergegeven contact-
persoon en het aantal treffers (bijv. 1/50).
Door de lijst bladeren:
Contactpersoon compleet weergeven: Weergvn . . . alle
informatie van de contactpersoon worden volledig
weergegeven . . . met door de contactpersoon bladeren
Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken: Opties
Verfijnen OK ( pagina 32)
Nieuwe zoekactie starten: Opties Opnieuw zoeken
OK
Nummer overnemen in Contacten: Opties Naar
Contacten OK . . . met <Nieuwe invoer> of bestaande contactpersoon
selecteren OK Opslaan . . . de contactpersoon wordt opgeslagen, de volledige naam
wordt overgenomen in het veld Achternaam van het lokale telefoonboek
Deelnemer bellen
¤ Contactpersoon selecteren Verbindingstoets indrukken
Als de contactpersoon alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.
Bevat de contactpersoon meerdere nummers, dan verschijnt er een lijst met deze nummers.
¤ Nummer selecteren Kiezen
Online Directory 1/50
Sand, Marie Elisabe ...
003170123456789
Parkweg 11
Den Haag 2595 AK
Weergvn Opties
Voorbeeld
34
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Netwerkmailbox
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / answering_m.fm / 2/26/15
Netwerkmailbox
Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen. Om
alle oproepen op te nemen, moet u voor het VoIP-lijn een voicemailnummer configureren.
Voicemail in-/uitschakelen, nummer invoeren
Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.
¤ . . . met Voicemail selecteren OK Netwerkmailbox OK . . . evt.
met lijn selecteren OK . . . vervolgens
Berichten beluisteren
¤ Toets lang indrukken
of
¤ Berichtentoets indrukken . . . met voicemail selecteren (Voicemails:IP1) OK
of
¤ . . . met Voicemail selecteren OK Berichten afspelen OK . . .
met voicemail selecteren (Voicemails:IP1) OK
Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: Handsfree-toets indrukken
De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een
gedefinieerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt niet voor het num-
mer geplaatst.
De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfer-
codes). Voor VoIP moet u in de instellingen van het basisstation aangeven, op welke
manier de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en worden ver-
stuurd (afhankelijk van de provider).
Voicemail in-/uitschakelen:
¤ Status . . . met Aan of Uit selecteren
Nummer invoeren:
¤ Netwerkmailbox . . . met nummer van de voicemail
invoeren resp. wijzigen
Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al
samen met de algemene providergegevens op het basisstation
geladen.
Instelling opslaan:
¤ Opslaan
35
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / answering_m.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Voicemail instellen voor snelkiezen
Voicemail instellen voor snelkiezen
Een voicemail kan rechtstreeks via toets worden opgeroepen.
Toets 1 programmeren, programmering wijzigen
De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aange-
melde handset kan een andere voicemail onder toets worden geprogrammeerd. U kunt
kiezen uit de voicemail die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoor-
beeld Voicemails: IP1.
¤ . . . met Voicemail selecteren OK Toets 1 instellen OK . . . met
voicemail selecteren Selectie ( = geselecteerd)
Terugkeren naar de ruststand: Verbreektoets lang indrukken
Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:
¤ . . . met naar regel Voicemail gaan . . . met nummer van de voicemail invoeren
Opslaan Verbreektoets lang indrukken (ruststand)
36
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Akoestische profielen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Overige functies
Akoestische profielen
Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondi-
ties kan worden aangepast: Profiel luid, Profiel zacht, Profiel persoonlijk
¤ Met toets tussen de profielen wisselen . . . het profiel wordt direct (zonder vraag om
bevestiging) gewijzigd
De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:
Attentietoon bij inkomende oproep voor Profiel zacht inschakelen: na omschakelen in het
Profiel zacht displaytoets Piep indrukken . . . op de statusregel verschijnt
Instellingen bij levering Profiel luid Profiel zacht Profiel
persoonlijk
Trilstand (
(pagina 58) Aan Zoals
Profiel
persoonlijk
Uit
Oproepsignaal (
(pagina 57) Aan Uit Aan
Volume van het oproep-
signaal (
(pagina 57)
Intern 5 Uit 5
Extern 5 Uit 5
Handset-volume
(
(pagina 56)
Handset 533
Handsfree-
telefoneren
533
Attentiesignalen
( (pagina 59)
Toetssignaal Ja Nee Ja
Bevestigings-
signaal
Ja Nee Ja
Batterijsignaal Ja Ja Ja
Wijzigingen in de instellingen in de tabel:
gelden in de profielen luid en zacht alleen zolang dat het profiel niet wordt gewij-
zigd.
worden in het Profiel persoonlijk permanent voor dit profiel opgeslagen.
Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset
behouden.
37
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kalender
Kalender
U kunt tot 30 afspraken invoeren.
In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien,
dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een
dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.
Het oproepen van de kalender onder een displaytoets program-
meren pagina 61.
Afspraak in kalender opslaan
¤ . . . met Kalender selecteren OK Kalender OK . . . met
gewenste dag selecteren OK . . . vervolgens
Datum en tijd zijn ingesteld.
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
Datum invoeren: ¤ Datum . . . de geselecteerde dag is al ingesteld . . . met
nieuwe datum invoeren
Tijd invoeren: ¤ Tijd . . . met uur en minuten van de afspraak invoeren
Beschrijving invoeren:
¤ Tekst . . . met een beschrijving voor de afspraak invoeren
(bijv. diner, meeting)
Signalering instellen:
¤ Signaal . . . met ringtone voor de herinneringsoproep
selecteren of akoestische signalering uitschakelen
Afspraak opslaan:
¤ Opslaan
Als er al een afspraak is ingevoerd: <Nieuwe invoer> OK . . . vervolgens
gegevens voor de afspraak invoeren.
Juli 2014
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Terug OK
38
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kalender
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Signalering van afspraken/belangrijke data
Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-
gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang
gesignaleerd met de ingestelde ringtone.
Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: DisplaytoetsUit indrukken
Volume van het oproepsignaal permanent wijzigen: . . . tijdens de herinneringsoproep
volumetoetsen / indrukken
Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen
De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst Gemiste alarms opgeslagen:
De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het
aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de
lijst.
Lijst openen
¤ Berichtentoets indrukken Herinneringen: OK . . . met evt. door de lijst
bladeren
of
¤ . . . met Kalender selecteren OK Gemiste alarms OK
Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente
vermelding staat boven aan de lijst.
Afspraak/verjaardag wissen: Wissen
Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep één keer gesignaleerd met
een attentiesignaal.
39
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Kalender
Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen
¤ . . . met Kalender selecteren OK Kalender OK . . . met dag
selecteren OK . . . de afsprakenlijst wordt weergegeven . . . met afspraak selecteren
. . . opties:
Details van de afspraak weergeven:
¤ Weergvn . . . de instellingen van de afspraak worden weergegeven
Afspraak wijzigen:
¤ Weergvn Wijzigen
of Opties Contactp. bewerken OK
Afspraak inschakelen/uitschakelen:
¤ Opties Inschakelen/Uitschakelen OK
Afspraak wissen:
¤ Opties Wis vermelding OK
Alle afspraken van de dag wissen:
¤ Opties Alle afspraken wis. OK Ja
40
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Wekker
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Wekker
Wekker in-/uitschakelen en instellen
¤ . . . met Kalender selecteren OK Wekker OK . . . vervolgens
Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.
Wekoproep
Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesig-
naleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt,
wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor
24 uur uitgeschakeld.
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)
Wekoproep uitschakelen: Uit
Wekoproep herhalen (sluimerstand:): Snooze of willekeurige toets indrukken . . . de wekop-
roep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.
Datum en tijd zijn ingesteld.
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
Wektijd instellen: ¤ Tijd . . . met uur en minuten invoeren
Dag instellen:
¤ Frequentie . . . met tussen Werkdagen en Dagelijks
kiezen
Volume instellen: ¤ Weksignaal volume . . . met volume in 5 niveaus of in
oplopend volume instellen
Wekoproep instellen:
¤ Melodie . . . met ringtone voor de wekoproep selecte-
ren
Instelling opslaan: ¤ Opslaan
Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door mid-
del van een korte toon gesignaleerd.
41
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ruimtebewaking
Ruimtebewaking
Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe)
bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau
wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.
Met de functie Intercom kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met
deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich in de bewaakte ruimte bevindt, in- of
uitgeschakeld.
Op de handset met ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen
alleen op het display (zonder oproepsignaal) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50%
gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de dis
-
playtoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.
Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van
het gesprek onderbroken. De functie blijft echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking
wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.
De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon
moet op de geluidsbron zijn gericht.
Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af.
Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.
De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de func-
tie actief.
Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.
Na het inschakelen:
¤ Gevoeligheid controleren.
¤ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern
nummer wordt verstuurd.
42
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Ruimtebewaking
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Ruimtebewaking inschakelen en instellen
¤ . . . met Extra functies selecteren OK
Ruimtebewaking OK . . . vervolgens
Bij ingeschakelde ruimtebewaking wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weerge-
geven.
Alarm uitschakelen/annuleren
Alarm van extern uitschakelen
¤ Alarmoproep beantwoorden Toetsen indrukken . . . de oproep wordt beëindigd
De functie Alarm is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen
op de handset in de ruimtebewaking-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot
u de displaytoets Uit indrukt.
Ruimtebewaking met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: . . . Functie opnieuw inscha-
kelen ( pagina 42) Opslaan
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
Bestemming invoeren:
¤ Oproep naar . . . met Extern of Intern selecte-
ren
Extern: Telefoonnummer . . . met nummer
invoeren
of nummer uit Contacten selecteren:
Intern: Handset Wijzigen . . . met hand-
set selecteren OK
Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:
¤ Intercom . . . met Aan of Uit selecteren
Gevoeligheid van de microfoon instellen:
¤ Gevoeligheid . . . met Hoog of Laag selecteren
Instelling opslaan: Opslaan
Alarm uitschakelen: ¤ In de ruststand displaytoets Uit indrukken
Alarm annuleren: ¤ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets indrukken
Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.
Als de alarmoproep via een VoIP-lijn verloopt, moet de DTMF-signalering via SIP-info
of RFC2833 verlopen ( instelling via het basisstation).
07:15
INT 1
14 Okt
Ruimtebewaking
0891234567
Uit Opties
Ruimtebewaking inge-
schakeld
43
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_1.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Beveiliging tegen ongewenste oproepen
Tijdschakeling voor externe oproepen
Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen
niet moet overgaan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK
Geluidsinstellingen OK Belsignalen (hands.)
OK Tijdschakeling OK . . . vervolgens
Geen signalering van anonieme oproepen
De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep
wordt alleen op het display gesignaleerd.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
Belsignalen (hands.) OK Anonieme opr uit Wijzigen ( = aan)
Oproepsignaal in lader uitschakelen
De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display
gesignaleerd.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
Belsignalen (hands.) OK Laden oproep uit Wijzigen ( = oproepsignaal is uit-
geschakeld als de handset in de lader staat)
Datum en tijd zijn ingesteld.
Inschakelen/uitschakelen:
¤ met Aan of Uit selecteren
Tijd invoeren: ¤ met tussen Niet bellen vanaf en
Niet bellen tot wisselen . . . met
begin en einde van de periode invoeren
(4 tekens)
Opslaan: ¤ Opslaan
Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd
over.
Tijdschakeling
Voor externe opr.:
Aan
Niet bellen vanaf:
22:00
Niet bellen tot:
07:00
Terug Opslaan
Voorbeeld
44
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Media map
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_2.fm / 2/26/15
Media map
In de mediamap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u
als contactfotos (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard ver-
schillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer fotos en
geluiden van een PC downloaden ( pagina 48).
Media-types:
Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldin-
gen of geluiden te wissen.
Afbeeldingen /sounds beheren
¤ . . . met Extra functies selecteren OK Media map OK . . . opties:
Type Formaat
Sound Ringtones
Monofoon
Polyfoon
Geïmporteerde sounds
intern
intern
intern
WMA, MP3, WAV
Afbeelding Contactfoto
Screensaver
BMP, JPG, GIF
128 x 86 pixels
128 x 160 pixels
Screensaver/ contactfoto weergeven:
¤ Screensavers / Fotoweergave OK . . . met afbeelding selecteren
Weergvn . . . de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven
Geluid afspelen:
¤ Geluiden OK . . . met geluid selecteren . . . het gemarkeerde geluid
wordt afgespeeld
Volume instellen: Opties Volume OK . . . met volume selecteren
Opslaan
Afbeelding/geluid hernoemen:
¤ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden selecteren OK . . . met
geluid / afbeelding selecteren Opties Naam wijzigen . . . met naam wis-
sen, met een nieuwe naam invoeren Opslaan . . . de vermelding wordt onder
de nieuwe naam opgeslagen
Afbeelding/geluid wissen:
¤ Screensavers / Fotoweergave / Geluiden selecteren OK . . . met
geluid / afbeelding selecteren Opties Wis vermelding . . . de geselecteerde ver-
melding wordt gewist
Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschik-
king.
45
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_2.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Bluetooth
Geheugenruimte controleren
Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfotos weergeven.
¤ . . . met Extra functies selecteren OK Media map OK
Geheugenruimte OK . . . de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weer-
gegeven
Bluetooth
De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over
deze techniek beschikken, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen.
De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:
een Bluetooth-headset
Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het
beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het
kiezen vanuit de headset.
Tot 5 data-apparaten (PC’s, PDAs of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactper-
sonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC (¢ pagina 48).
Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regio-
nummers) in het toestel zijn opgeslagen.
Bediening van de Bluetooth-toestellen
Gebruiksaanwijzingen van de toestellen
De toegang tot het Bluetooth-menu is afhankelijk van het basisstation:
¤ . . . met Bluetooth selecteren OK
of
¤ . . . met Extra functies OK Bluetooth selecteren OK
Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen
¤ . . . met Bluetooth selecteren OK Inschakelen
Wijzigen ( = ingeschakeld)
Als het regionummer nog niet opgeslagen is : . . . met regionummer invoeren OK
(
¢ pagina 59)
In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-mode op de handset aangegeven met het
symbool .
Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.
De headset beschikt over het headset- of het handsfree-profiel. Als beide profie-
len beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.
46
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Bluetooth
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_2.fm / 2/26/15
Bluetooth-toestellen aanmelden
De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel
(Headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.
¤ . . . met Bluetooth selecteren OK Headset zoeken / Toestel
zoeken OK . . . de zoekprocedure wordt gestart (kan tot 30 seconden duren) . . . de namen
van gevonden toestellen worden weergegeven . . . opties:
Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken
Lijst openen
¤ . . . met Bluetooth selecteren OK Bekende toestellen OK . . . de
bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een sym-
bool
Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool
weergegeven in plaats van .
Vermeldingen bewerken
¤ . . . met Bluetooth selecteren OK Bekende toestellen OK . . .
met vermelding selecteren . . . opties:
Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.
Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u
deze verbinding eerst verbreken.
Toestel aanmelden:
¤ Opties Bekende toestellen OK . . . met PIN van het
Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden OK . . . het toe-
stel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen
Informatie over een toestel weergeven:
¤ . . . eventueel met toestel selecteren Weergvn . . . de toestel-
naam en het toesteladres worden weergegeven
Zoeken herhalen:
¤ Opties Zoeken herhalen OK
Zoeken annuleren: ¤ Annul.
Bluetooth-headset
Bluetooth-datatoestel
Vermelding weergeven:
¤ Weergvn . . . de toestelnaam en het toesteladres worden
weergegeven Terug met OK
Bluetooth-toestel afmelden:
¤ Opties Wis vermelding OK
Naam wijzigen:
¤ Opties Naam bewerken OK . . . met naam wijzigen
Opslaan
47
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_2.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Bluetooth
Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren
Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot
stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te
voeren (bonding).
Bluetooth-naam van de handset wijzigen
De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.
¤ . . . met Bluetooth selecteren OK Eigen toestel OK . . . de naam
en het toesteladres worden weergegeven Wijzigen . . . met naam wijzigen
Opslaan
Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk
opnieuw een verbinding tot stand te brengen als “niet aangemeld toestel”.
Weigeren: ¤ Verbreektoets kort indrukken.
Accepteren: ¤ . . . met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden
OK . . . PIN-bevestiging afwachten . . . vervolgens
toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: Ja
Toestel tijdelijk gebruiken: Nee . . . de Bluetooth-verbinding kan worden
gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het
wordt uitgeschakeld
48
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Extra functies via de PC-interface
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_2.fm / 2/26/15
Extra functies via de PC-interface
Functies van QuickSync:
synchroniseren van Contacten met Outlook
u kunt contactfotos (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
firmware bijwerken.
¤ De handset via Bluetooth ( pagina 45) of een USB-datakabel verbinden met de PC
( pagina 8).
Gegevens versturen
¤ Programma Gigaset QuickSync starten op de PC.
Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt Bezig met de
gegevensoverdracht op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoe-
ren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.
Het programma Gigaset QuickSync is op de PC geïnstalleerd.
Gratis download onder www.gigaset.com/quicksync
Handset rechtstreeks op de PC aansluiten, niet met een USB-hub.
Gegevensoverdracht via Bluetooth:
De PC beschikt over Bluetooth.
Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-ver-
binding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding ver-
broken.
49
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / applications_2.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Extra functies via de PC-interface
Firmware-update uitvoeren
¤ Toestel en PC met een USB-kabel ( pagina 8) verbinden Gigaset QuickSync starten
Verbinding met de handset tot stand brengen
¤ Firmware-update in Gigaset QuickSync starten . . . Meer informatie over dit thema vindt u in
de Gigaset QuickSync Help
De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).
De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit
duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.
Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets en de verbindingstoets
knipperen.
Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.
Wat te doen bij problemen
Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, u
de update-procedure herhalen:
¤ Programma “Gigaset QuickSync“ op de PC afsluiten USB-kabel loskoppelen van het
toestel Batterijen verwijderen pagina 6) Batterijen opnieuw plaatsen
¤ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren
Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer
mogelijk zijn, de Emergency Update uitvoeren:
¤ Programma “Gigaset QuickSync“ op de PC afsluiten USB-
kabel loskoppelen van het toestel Batterijen verwijderen
pagina 6)
¤ Toetsen en met wijs- en middenvinger ingedrukt
houden Batterijen opnieuw plaatsen
¤ Toetsen en loslaten . . . de berichtentoets en de
verbindingstoets knipperen afwisselend
¤ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren
Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aange-
zien deze bij een Emergency Update gewist worden.
50
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / ip-services.fm / 2/26/15
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)
De ontvangst van nieuwe e-mailberichten wordt op de handset weergegeven. U hoort een
attentietoon, de berichtentoets knippert en in het display in de ruststand wordt het picto-
gram weergegeven.
Inbox openen
¤ . . . met Messaging selecteren OK E-mail OK
of: er zijn nieuwe e-mailberichten (de berichtentoets knippert):
¤ indrukken E-mail OK
Het toestel brengt een verbinding tot stand met de Inbox-server.
De lijst met daar opgeslagen e-mailberichten verschijnt.
Nieuwe, nog niet gelezen berichten staan voor oude, gelezen
berichten.
Voor elke e-mail worden naam resp. e-mailadres van de afzen-
der (1 regel, eventueel afgekort) alsmede datum en tijd worden
weergegeven (datum en tijd worden alleen correct weergege-
ven als afzender en ontvanger zich in dezelfde tijdzone bevin-
den).
Vet: bericht is nieuw. E-mailberichten die de laatste keer dat de
Inbox werd geopend nog niet op de Inbox-server stonden, wor-
den als “nieuw” gekenmerkt - ook als ze al zijn gelezen.
U heeft een e-mailaccount bij een internetprovider.
De naam van de Inbox-server en uw persoonlijke toegangsgegevens (accountnaam
en wachtwoord) zijn opgeslagen in de telefoon (de instellingen worden op het basis-
station ingevoerd).
De Inbox-server gebruikt het POP3-protocol.
E-mailberichten die door de provider als spam zijn beoordeeld, worden in een aparte
map opgeslagen en worden dus niet in de Inbox in het display weergegeven.
Bij enkele e-mailproviders kunt u het spamfilter configureren: Spamfilter uitscha-
kelen of spam-mails in de Inbox laten weergeven.
Andere e-mailproviders verzenden bij de ontvangst van nieuwe spam-mail een
bericht naar de Inbox. Datum en afzender van deze mail worden echter steeds bijge-
werkt zodat dit bericht altijd als nieuw wordt weergegeven.
Inkomende e-mail
Frank.Miller@mailp.com
10.02.14 15:40
Happy Birthday
Anna Sand
10.02.14 10:38
Lezen Wissen
51
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / ip-services.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)
Kopregel en tekst van een e-mail weergeven
¤ . . . met Messaging selecteren OK E-mail OK . . . met
E-mailbericht selecteren Lezen
Het onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) en de eer-
ste tekens van een tekstmelding (max. 560 tekens) worden weerge-
geven.
Door het bericht bladeren:
Naar de Inbox terugkeren: Te ru g
Afzenderadres van een e-mail bekijken
¤ . . . met Messaging selecteren OK E-
mail OK . . . met E-mailbericht Lezen Opties
Van OK . . . het e-mailadres van de afzender wordt weer-
gegeven, evt. op meerdere regels (maximaal 60 tekens).
Naar de Inbox terugkeren: Te ru g
E-mailbericht wissen
¤ Bericht in de Inbox selecteren Wissen
of
¤ Bericht openen Opties Wissen OK Ja . . . het e-mailbericht wordt op de Inbox-
server gewist.
Als de e-mail geen normale tekst bevat, verschijnt kort
de melding: Weergave e-mail niet mogelijk.
E-mail
Onderwerp:
Uitnodiging
Teks t:
Hallo Anna, ik ben geslaagd
voor het examen!
Terug Opties
Voorbeeld:
E-mail
Van:
Anna.Sanders@mailp.com
Terug Opties
Voorbeeld:
52
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Info Center (afhankelijk van het basisstation)
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / ip-services.fm / 2/26/15
Info Center (afhankelijk van het basisstation)
Via het Info Center wordt informatie uit het netwerk of het internet ter beschikking gesteld op
de handset (bijv. bedrijfsinfo, nieuwsberichten of weerberichten). Informatie die van het Info
Center afkomstig zijn, kan ook als screensaver worden gebruikt
Info Center starten, infodiensten selecteren
¤ . . . met Infocenter selecteren OK . . . er verschijnt een lijst met beschik-
bare infodiensten . . . met infodienst selecteren OK
Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation
Infodiensten weergeven als screensaver
U kunt een van de infodiensten van het Info Center (bijvoorbeeld weerberichten, news-feeds)
laten weergeven op het rustdisplay van de handset.
De tekstinformatie wordt circa 10 seconden nadat de handset is teruggekeerd in de ruststand
weergegeven.
Op de screensaver wordt afhankelijk van de geselecteerde informatie-feed rechts een display-
toets weergegeven.
Overige informatie oproepen: Rechter displaytoets indrukken.
Naar de ruststand terugkeren: Verbreektoets lang indrukken.
Informatie selecteren voor de screensaver
¤ . . . met Infocenter selecteren Screensaver OK . . . met informa-
tiedienst selecteren OK evt. overigeinstellingen voor de geselecteerde informatiedienst
invoeren. Opslaan
De infodiensten worden door het basisstation/telefooncentrale ter beschikking
gesteld.
De screensaver Infodiensten is ingeschakeld (
pagina 54).
Het basisstation stelt infodiensten ter beschikking.
53
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Handset instellen
Datum en tijd
Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te
kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.
Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets Tijd weerge-
geven.
¤ Displaytoets Tijd indrukken
of
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Datum en tijd OK . . .
vervolgens
Taal wijzigen
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Taal OK . . . met taal
selecteren Selectie ( = geselecteerd)
Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:
¤ Toetsen langzaam achterelkaar indrukken . . . met de juiste taal
selecteren rechter displaytoets indrukken
Datum en tijd kunnen worden overgenomen van een tijdserver op internet als de
handset met internet verbonden is en de synchronisatie met een tijdserver ingescha-
keld is. Handmatige instellingen worden dan overschreven.
Datum instellen: ¤ Datum: . . . met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens),
bijvoorbeeld voor
14-01-2014
Tijd instellen:
¤ Tijd . . . met uren en minuten invoeren (4 tekens),
bijvoorbeeld voor 07:15 uur
Instelling opslaan: ¤ Opslaan
54
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Display en toetsen
Screensaver
Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok,
Infodiensten en diverse afbeeldingen.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Screensaver Wijzigen ( = aan) . . . vervolgens
De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand
weergegeven.
Screensaver beëindigen
¤ Verbreektoets kort indrukken . . . het rustdisplay wordt weergegeven
informatie over de weergave van infodiensten
Inschakelen/uitschakelen:
¤ Inschakelen: . . . met Aan of Uit selecteren
Screensaver selecteren:
¤ Keuze . . . met screensaver selecteren (Digitale klok /
Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingenDiapresentatie> /)
Screensaver weergeven:
¤ Weergvn
Selectie opslaan: ¤ Opslaan
U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map Screensaver van de Media map
( pagina 44).
Infodiensten moeten door het basisstation/telefooncentrale worden aangeboden
( pagina 52).
Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (Digitale klok)
weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.
55
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Infoticker in-/uitschakelen
De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver Infodiensten is ingesteld, kan als
lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Infoticker Wijzigen (= aan)
De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding
bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.
Groot lettertype
De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u
ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en
namen worden evt. afgekort.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Grote letters Wijzigen (= aan)
Kleurenschema
Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Kleurschemas OK . . . met gewenst kleurschema selecteren
Selectie ( = geselecteerd)
Displayverlichting
De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt
genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte cijfertoetsen worden voor voorbereid
kiezen in het display weergegeven.
Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Displayverlichting OK . . . vervolgens
Op het basisstation staan infodiensten ter beschikking.
Verlichting in lader:
¤ In lader: . . . met Aan of Uit selecteren
Verlichting buiten de lader:
¤ Uit lader . . . met Aan of Uit selecteren
Selectie opslaan:
¤ Opslaan
Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk
worden verkort.
56
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Toetsverlichting in-/uitschakelen
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Toetsenverlichting Wijzigen (= aan)
Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen
Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Display + toetsenb. OK
Auto-toetsblok. Wijzigen (= aan)
Toetsblokkering met PIN-code: Handset-PIN instellen ( pagina 63)
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen
Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep
aan zodra u hem uit de lader neemt.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Telefonie OK Autom.
aanname Wijzigen ( = aan)
Onafhankelijk van de instelling Autom. aanname wordt de verbinding beëindigd als u de hand-
set weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets tijdens het terug-
plaatsen nog 2 seconden ingedrukt.
Handset-/handsfree-volume wijzigen
U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instel-
len.
Tijdens een gesprek
¤ Volumetoetsen / aan de rechterkant van de handset indrukken
of
¤ Gespreksvolume . . . met volume selecteren Opslaan . . . de instelling wordt
opgeslagen
In de ruststand
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
Gespreksvolume OK . . . vervolgens
De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet
zelf opslaat.
Voor de handset:
¤ Handset: . . . met volume instellen
Voor de luidspreker: ¤ Handsfree . . . met volume instellen
Instelling opslaan:
¤ Opslaan
57
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Handset- en handsfree-profiel
Selecteer een akoestisch profiel om het toestel optimaal aan de omgevingssituatie aan te pas-
sen.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
OK Akoest. profielen Handset-profielen / Handsfree-profielen OK . . .
met Profiel selecteren Selectie ( = geselecteerd)
Handset-profielen
Hoog of Laag (instelling bij levering)
Handsfree-profielen
Ringtones
Volume van het oproepsignaal
¤ . . . met Instellingen selecteren OK
Geluidsinstellingen OK Belsignalen (hands.)
OK Volume OK . . . met Voor int. oproepen en her-
inneringen of Externe oproepen selecteren . . . met
volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
Opslaan
Wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk ( pagina 36 ) permanent
opgeslagen.
Profiel 1 Voor de meeste situaties de optimale instelling (instelling bij levering:).
Profiel 2 Optimale volume-instelling voor handsfree-telefoneren. De gesprekspartners moe-
ten na elkaar spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tege-
lijkertijd praten).
Profiel 3 Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook
als ze tegelijkertijd spreken.
Profiel 4 Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (Profiel 1) niet
optimaal klinkt, probeer dan eerst deze instelling.
Volume
Voor int. oproepen
en herinneringen:
< >
Externe oproepen:
Terug Opslaan
Voorbeeld
58
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Ringtone
Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inko-
mende lijn van het toestel (Vaste lijn, IP1) of voor Alle oproepen dezelfde ringtone instellen.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
Belsignalen (hands.) OK Ringtones OK . . . met lijn selecteren . . .
met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren Opslaan
Oproepsignaal in-/uitschakelen
Oproepsignaal permanent uitschakelen
¤ Met de toets het Profiel zacht instellen ( pagina 36) . . . in de statusbalk verschijnt
Oproepsignaal permanent inschakelen
¤ Met de toets het Profiel luid of Profiel persoonlijk instellen ( pagina 36)
Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen
¤ Stil of verbreektoets indrukken.
Trilalarm in-/uitschakelen
Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
Trilalarm Wijzigen ( = aan)
Terwijl het toestel overgaat, kunt u het oproepsignaal met de volumetoetsen
(harder) of (zachter) blijvend wijzigen.
Wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk ( pagina 36) blijvend opgesla-
gen.
Deze instelling geldt in het Profiel zacht. Wijzigingen worden alleen in het Profiel
persoonlijk ( pagina 36 ) permanent opgeslagen.
59
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Attentietonen in-/uitschakelen
De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en
situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Geluidsinstellingen OK
Attentietonen OK . . . vervolgens
Eigen voorkiesnummer
Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet
het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn
opgeslagen.
Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK
Telefonie OK Regionummers OK inge-
steld voorkiesnummer controleren
Nummer wijzigen:
¤ . . . met invoerveld selecteren/wijzigen . . .
met invoerpositie wijzigen . . . evt. cijfer wissen
. . . met cijfer invoeren Opslaan
Toon bij indrukken van een toets:
¤ Toetssign aal: . . . met Aan of Uit selecteren
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:
¤ Bevestiging . . . met Aan of Uit selecteren
Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke
60 seconden):
¤ Batterijsignaal . . . met Aan of Uit selecteren
Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:
¤ Buiten bereik: . . . met Aan of Uit selecteren
Instelling opslaan: ¤ Opslaan
Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor
een lage batterijlading niet weergegeven.
Wijzigingen worden alleen in het Profiel persoonlijk ( pagina 36 ) permanent
opgeslagen.
Regionummers
Landcode:
00 - 49
Regionummer:
0 - [8 ]
Opslaan
Voorbeeld
60
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Snelle toegang tot nummers en functies
Cijfertoetsen: de toetsen en tot kunnen telkens met een nummer uit Contacten
worden geprogrammeerd.
Displaytoetsen: onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogram-
meerd. U kunt deze programmering wijzigen.
U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.
Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)
¤ Cijfertoets lang indrukken
of
¤ Cijfertoets kort indrukken Displaytoets Snelkiezen indrukken
Contacten wordt geopend.
¤ . . . met contactpersoon selecteren OK . . . evt. met nummer selecteren OK
. . . de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen
Nummer kiezen
¤ Cijfertoets lang indrukken . . . het nummer wordt direct gekozen.
of
¤ Cijfertoets kort indrukken . . . op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt.
afgekort) weergegeven . . . Displaytoets inddrukken . . . het nummer wordt gekozen
Programmering van een cijfertoets wijzigen
¤ Cijfertoets kort indrukken Wijzigen . . . Contacten wordt geopend. . . . Opties:
De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.
Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan
heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.
Programmering wijzigen:
¤ . . . met contactpersoon selecteren OK . . . evt.
Nummer selecteren OK
Programmering wissen:
¤ Wissen
61
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Displaytoets programmeren; programmering wijzigen
¤ In de ruststand de linker of rechter displaytoets lang indrukken . . . de lijst met mogelijke
toetsprogrammeringen wordt geopend . . . met functie selecteren OK . . . opties:
Functie starten
In de rusttoestand van het toestel: Displaytoets kort indrukken . . . de toegewezen functie
wordt uitgevoerd.
De opties die ter beschikking staan, zijn afhankelijk van het basisstation. Als het toe-
stel bij een telefooncentrale is aangemeld, kunnen de displaytoetsen eventueel ook
via de telefooncentrale worden geprogrammeerd.
Snelkiezen Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren
( pagina 60)
Ruimtebewaking Ruimtebewaking instellen en in-/ uitschakelen ( pagina 42)
Wekker Wekker instellen en in-/uitschakelen ( pagina 40)
Kalender Kalender oproepen ( pagina 37)
Snelkiezen Snelkiezen instellen ( pagina 16)
Bluetooth Bluetooth-menu openen ( pagina 45)
Nummerherhaling Nummerherhalingslijst weergeven ( pagina 15)
E-mail Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnoti-
ficaties openen ( pagina 50)
Meer functies...
¤ OK . . . met overige functies selecteren
Uitgaandelijn(en) Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren ( (pagina 9)
Oproeplijsten Oproepenlijst weergeven
( pagina 25)
Nr. onderdrukken NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
( pagina 20)
Omleiding Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen ( pagina 22)
Infocenter Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen -
online gaan ( pagina 52).
Online-tel.boeken Lijst met online-telefoonboeken weergeven ( pagina 31)
Centraal tel.boek Bedrijfstelefoonboek weergeven
62
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Overige basisafhankelijke instellingen/functies
Handset bij meerdere basisstations aanmelden
Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is
het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven
opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Aanmelden OK Basis
kiezen OK . . . opties:
Handset afmelden
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Aanmelden OK
Afmelden OK . . . de gebruikte handset is geselecteerd . . . met eventueel een
andere handset selecteren OK . . . eventueel Systeem-PIN invoeren OK . . . Afmelden
met Ja bevestigen
Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation
met de beste ontvangst (Beste basis).
Handsetnaam en intern nummer wijzigen
Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toe-
gewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer
wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de
namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.
¤ . . . de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met <
. . . met handset selecteren . . . opties:
Actieve basisstation wijzigen:
¤ . . . met basisstation of Beste basis selecteren Selectie
( = geselecteerd)
Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste
ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren
gaat.
Naam van een basisstation wijzigen:
¤ . . . met basisstation selecteren Selectie
( = geselecteerd) Naam Naam wijzigen Opslaan
Naam wijzigen: ¤ Opties Naam wijzigen OK . . . met actuele naam
wissen . . . met nieuwe naam invoeren OK
Nummer wijzigen:
¤ Opties Handsetnr. toewijz. OK . . . met nummer
selecteren Opslaan
63
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / settings_HS.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Handset instellen
Handset-PIN wijzigen
De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik (instelling bij levering:
0000). De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering of bij het
tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen.
PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: 0000):
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Systeem OK
Handset-PIN OK . . . met de huidige PIN-code van de handset invoeren OK
. . . met nieuwe PIN-code invoeren OK
Standaardinstellingen van de handset herstellen
Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.
¤ . . . met Instellingen selecteren OK Systeem OK Herstel
instell. OK Ja . . . de instellingen van de handset worden teruggezet
De reset heeft geen gevolgen voor de volgende functies.
de aanmelding van de handset bij het basisstation.
datum en tijd
vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
64
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Klantenservice & Help
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / appendix_legal.fm / 2/26/15
Bijlage
Klantenservice & Help
Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder
www.gigaset.com/pro. Voor overige vragen over uw Gigaset Professional-telefooncentrale kunt
u contact opnemen met uw leverancier.
Vragen en antwoorden
Mogelijke oplossingen op internet onder wiki.gigasetpro.com FAQ
Storingen oplossen
In het display wordt niets weergegeven.
De handset is niet ingeschakeld. lang indrukken
De batterij is leeg. Batterijen opladen of vervangen ( pagina 6)
In het display knippert de melding “Geen basis“.
De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Afstand tussen de handset
en het basisstation verkleinen.
Basisstation is niet ingeschakeld. Netadapter van het basisstation controleren
In het display knippert de melding “Handset aanmelden“.
Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld
(meer dan 6 DECT-aanmeldingen). Handset opnieuw aanmelden
Uw instellingen worden niet opgeslagen.
Er is een verkeerd profiel ingesteld. Profiel persoonlijk instellen . . . dan toestelinstellingen
wijzigen ( pagina 57).
De handset gaat niet over.
Oproepsignaal is uitgeschakeld. Oproepsignaal inschakelen ( pagina 58)
Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. Oproepdoorschakeling uitschakelen
( pagina 22)
Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
¤ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen ( pagina 43)
Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
¤ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen ( pagina 43)
Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Verkeerd telefoonsnoer. Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van
nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.
Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.
Systeem-PIN is ongeldig. Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op
0000
Systeem-PIN vergeten.
¤ Systeem-PIN terugzetten op 0000
65
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / appendix_legal.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Klantenservice & Help
Uw gesprekspartner kan u niet horen.
De microfoon van de handset is uitgeschakeld. Microfoon weer inschakelen
( pagina 18)
Een aantal netdiensten werkt niet zoals beschreven.
Functies zijn niet vrijgeschakeld. Contact opnemen met netwerkaanbieder.
Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.
Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. Beller moet het
meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet
vrijgeschakeld. NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncen-
trale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
¤ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppe-
len. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
¤ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inscha-
kelen. NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de
telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoon-
nummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.
U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).
De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. Procedure herhalen. Op het
display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.
U kunt de voicemail niet beluisteren.
De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. Telefooncentrale op toonkiezen instellen.
In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.
Datum/tijd zijn niet ingesteld. Datum/tijd instellen.
Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.
¤ Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van
uw headset).
¤ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden ( pagina 45).
¤ Aanmeldprocedure herhalen ( pagina 46).
66
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Informatie van de fabrikant
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / appendix_legal.fm / 2/26/15
Informatie van de fabrikant
Milieu
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen
ISO 14001 en ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management
Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Ser-
vice GmbH
Inzameling van afval en oude toestellen
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van
oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft
gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het afval worden aangeboden, maar die-
nen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of
plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het pro-
duct valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude toestel
helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezond-
heid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van twee-
dehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw
gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij
uw verkoper / vertegenwoordiger.
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met
uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land
Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en
andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
67
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / appendix_legal.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Informatie van de fabrikant
Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen
of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel ver-
anderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties
getest.
Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met
display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.
Contact met vloeistoffen
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4 Alle delen droog deppen.
5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar bene-
den (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of
oven, enz.).
6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
!
68
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Technische gegevens
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / appendix_technical.fm / 2/26/15
Technische gegevens
Batterijen
Gebruiksduur/laadduur van de handset
De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de bat-
terijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).
Tabellen met tekensets
Technologie: 2 x AAA NiMH
Spanning: 1,2 V
Capaciteit: 750 mAh
Standby-tijd (uren)* 300/180
Gesprekstijd (uren) 12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) * 120/90
Laadduur in basisstation (uren) 5
Laadduur in lader (uren) 7
* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand
(Displayverlichting instellen
pagina 55)
De bedrijfstijden van het toestel kunnen worden verlengd met een batterij met een
hogere capaciteit.
Standaardtekens
Betreffende toets meerdere
keren indrukken.
1) spatie
2) enter
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x
1
abc2äáàâãç
def 3ëéèê
gh i4ïíìî
jkl5
mno6öñóòôõ
pqr s
tuv8üúùû
wx yz9ÿýæøå
.,?! 0
1)
2)
69
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / symbols.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Symbolen op het display
Symbolen op het display
De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het
toestel weergegeven.
Symbolen van de statusbalk
Symbolen van de displaytoetsen
Displaysymbolen bij het signaleren van . . .
Symbool Betekenis
Ontvangststerkte (DECT uit uit)
1% -100%
Wit, als Maximum bereik aan;
Groen, als Maximum bereik uit
Rood: geen verbinding met basissta-
tion
DECT uit ingeschakeld:
Wit, als Maximum bereik aan;
Groen, alsMaximum bereik uit
Profiel zacht ingeschakeld (oproep-
signaal uitgeschakeld)
Oproepsignaal “Beep” ingeschakeld
Toetsblokkering ingeschakeld
Laadniveau van de batterijen:
Wit: meer dan 11% - 100% geladen
Rood: minder dan 11% geladen
Knippert rood: batterijen bijna leeg
(nog ca. 5 minuten gesprekstijd reste-
rend)
Batterijen worden geladen
(actueel laadniveau):
0% - 100%
Symbool Betekenis
Symbool Betekenis
Nummerherhaling
Tekst wissen
Contacten openen
Nummer overnemen in Contacten
Symbool Betekenis
Symbool Betekenis
Externe oproep
Interne oproep
Verbinding wordt tot stand gebracht
(uitgaande oproep)
Verbinding tot stand gebracht
Geen opbouw van de verbinding
mogelijk / verbinding afgebroken
Herinneringsoproep afspraak
Herinneringsoproep verjaardag
Wekoproep
Symbool Betekenis
70
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Symbolen op het display
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / symbols.fm / 2/26/15
Overige symbolen op het display
Symbool Betekenis
Wekker ingeschakeld, weergave met
wektijd
Bewerking uitgevoerd (groen)
Bewerking mislukt (rood)
Informatie
(Veiligheids-)vraag
Even wachten, a.u.b ...
Symbool Betekenis
71
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / menutree.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Menu-overzicht
Menu-overzicht
Hoofdmenu openen: in de ruststand van de handset indrukken
Gigaset S650H PRO Basisfuncties (altijd beschikbaar)
Niet alle functies zijn op elk basisstation, in alle landen en bij alle providers beschik-
baar.
Wekker
pagina 40
Bluetooth
Inschakelen pagina 45
Headset zoeken pagina 46
Toestel zoeken pagina 46
Bekende toestellen pagina 46
Eigen toestel pagina 47
Extra functies
Ruimtebewaking pagina 42
Snelkiezen pagina 16
Media map Screensavers pagina 44
Fotoweergave
Geluiden
Geheugenruimte
Geluidsinstellingen
pagina 45
Gespreksvolume pagina 57
Akoest. profielen Handset-profielen pagina 57
Handsfree-profielen pagina 57
Attentietonen pagina 59
Trilalarm pagina 58
Belsignalen (hands.) Volume pagina 57
Ringtones pagina 58
Tijdschakeling pagina 43
Anonieme opr uit pagina 43
Laden oproep uit pagina 43
Instellingen
Terug OK
72
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Menu-overzicht
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / menutree.fm / 2/26/15
Voorbeeld: Gigaset S650H PRO op een Gigaset N720 DECT IP
Multicell-systeem
Kalender
Kalender pagina 37
Gemiste alarms pagina 38
Contacten
pagina 27
Instellingen
Datum en tijd pagina 53
Display + toetsenb. Screensaver pagina 54
Grote letters pagina 55
Kleurschema’s pagina 55
Displayverlichting pagina 55
Toetsenverlichting pagina 56
Auto-toetsblok. pagina 56
Taal pagina 53
Aanmelden Handset aanmelden pagina 7
Telefonie Autom. aanname pagina 56
Regionummers pagina 59
Systeem Herstel instell. pagina 63
Handset-PIN pagina 63
Netdiensten
Volg. opr. anoniem pagina 20
Omleiding pagina 22
Wisselgesprek pagina 21
Terugbellen uit pagina 21
Infocenter
pagina 52
Instellingen
Terug OK
73
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / menutree.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Menu-overzicht
Extra functies
Ruimtebewaking pagina 42
Snelkiezen pagina 16
Media map Screensavers pagina 44
Fotoweergave
Geluiden
Geheugenruimte
Bluetooth Inschakelen pagina 45
Headset zoeken pagina 46
Toestel zoeken pagina 46
Bekende toestellen pagina 46
Eigen toestel pagina 47
Oproeplijsten
pagina 25
Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Beantwoorde opr.
Gemiste oproepen
Messaging
E-mail
pagina 50
Voicemail
Berichten afspelen pagina 34
Kalender
Kalender pagina 37
Wekker pagina 40
Gemiste alarms pagina 38
Contactpersonen
pagina 27
Contacten pagina 27
Online telefoonboek pagina 31
74
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Menu-overzicht
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / menutree.fm / 2/26/15
Instellingen
Datum en tijd pagina 53
Geluidsinstellingen Gespreksvolume pagina 57
Akoest. profielen Handset-profielen pagina 57
Handsfree-profie-
len
pagina 57
Attentietonen pagina 59
Trilalarm pagina 58
Belsignalen (hands.) Volume pagina 57
Ringtones pagina 58
Tijdschakeling pagina 43
Anonieme opr uit pagina 43
Laden oproep uit pagina 43
Display + toetsenb. Screensaver pagina 54
Infoticker pagina 55
Grote letters pagina 55
Kleurschema’s pagina 55
Displayverlichting pagina 55
Toetsenverlichting pagina 56
Auto-toetsblok. pagina 56
Taal pagina 53
Aanmelden Handset aanmelden pagina 7
Afmelden pagina 62
Basis kiezen pagina 62
Telefonie Autom. aanname pagina 56
Regionummers pagina 59
Systeem Herstel instell. pagina 63
Handset-PIN pagina 63
75
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / HSGSIX.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
A
Aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Afbeelding
als CLIP-afbeelding . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
als screensaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
formaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
hernoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Afmelden (handset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Afspraak
gemiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
gemiste weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
signaleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Afzenderadres (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Akoestische profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Alarm (ruimtebewaking)
uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Anoniem bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antwoordapparaat
berichten beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . 34
snelkiezen definiëren . . . . . . . . . . . . . . . 35
Attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60
Attentietoon (beep). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Automatisch
beantwoorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Automatische
nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
B
Basisstation
naam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Batterijen
laadniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bedrijvengids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Beep (attentietoon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bellen
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
uit bedrijvengids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
uit online-telefoonboek . . . . . . . . . . . . . 33
Beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bericht wissen (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Berichten beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Berichten-LED
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Berichtenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Berichtentoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Beste basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Bezig met verbinden met basisstation . . . 62
Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Contacten versturen (vCard) . . . . . . . . . 30
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
lijst met bekende toestellen. . . . . . . . . . 46
toestellen aanmelden. . . . . . . . . . . . . . . 46
toestellen afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . 46
toestelnaam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 47
C
Cijfertoets programmeren . . . . . . . . . . . . . 60
CLI, Calling Line Identification . . . . . . . . . . 19
CLIP, CLI Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CLIR, CLI Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CNIP, Calling Name Identification
Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
twee externe gesprekken. . . . . . . . . . . . 23
Contact met vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . 67
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
contactpersoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
contactpersoon aanmaken . . . . . . . . . . 27
contactpersoon selecteren . . . . . . . . . . 28
contactpersoon/lijst naar handset
sturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
nummer kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
nummer overnemen . . . . . . . . . . . . . . . 29
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
vCard versturen (Bluetooth). . . . . . . . . . 30
versturen naar handset . . . . . . . . . . . . . 29
volgorde van contactpersonen . . . . . . . 28
vrije ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Contactfoto
weergeven in mediamap . . . . . . . . . . . . 44
Contactfoto, in Contacten . . . . . . . . . . . . . 27
Correctie van onjuiste invoer . . . . . . . . . . . 13
Customer Care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
76
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Trefwoordenregister
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / HSGSIX.fm / 2/26/15
D
Datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 74
Display
displaytaal wijzigen. . . . . . . . . . . . . . 53, 54
gebroken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 11
programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
E
E-mail
afzenderadres weergeven. . . . . . . . . . . . 51
notificatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
E-maillijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
F
Firmware-update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fouten verhelpen algemeen. . . . . . . . . . . . 64
G
Gebroken display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gebruiksduur van de handset. . . . . . . . . . . 68
Geen signalering van oproepen
anonieme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
oproepsignaal in de lader uitschakelen. 43
Geheugenruimte, mediamap . . . . . . . . . . . 45
Gehoorapparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Geluid
afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
hernoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Geluiden voor ringtones . . . . . . . . . . . . . . . 44
Gemiste verjaardagen/afspraken . . . . . . . . 38
Gesprek
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Groot lettertype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
H
Handset
aanmelden bij andere basisstations . . . 62
afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
als ruimtebewaking gebruiken . . . . . . . 41
attentiesignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
automatische toetsblokkering. . . . . . . . 56
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 54
displayverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
groot lettertype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . 18, 56
in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 53
kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
lader aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
microfoon uitschakelen . . . . . . . . . . . . . 18
naam wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
nummer wijzigen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PIN-code wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ruststand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
standaardinstellingen herstellen. . . . . . 60
toetsverlichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
volume van de handset . . . . . . . . . . 18, 56
voor ruimtebewaking (babyfoon)
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
wisselen naar ander basisstation. . . . . . 62
wisselen voor beste ontvangst . . . . . . . 62
zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Handsetprofielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Handsfree-telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Handsfree-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Handsfree-volume/volume van
de handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Headset (Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Headset aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Headset-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hoofdletters/kleine letters . . . . . . . . . . . . . 13
77
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / HSGSIX.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Trefwoordenregister
I
In gebruik nemen, handset. . . . . . . . . . . . . . 6
Inboxlijst
openen (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Inboxlijst openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Info Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . 5
Inzameling van afval en oude apparaten. . 66
IP-adres
kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
K
Kalender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kiezen
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
met de snelkiestoetsen . . . . . . . . . . . . . . 60
uit Contacten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
uit de oproepenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
uit nummerherhalingslijst . . . . . . . . . . . 15
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kleine letters/hoofdletters . . . . . . . . . . . . . 13
Kleurenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
L
Laadduur van de handset . . . . . . . . . . . . . . 68
Laadniveau van de batterijen . . . . . . . . . . . 69
Laden, stil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lader (handset)
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lijst
bekende toestellen (Bluetooth) . . . . . . . 46
e-mailnotificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
M
Mediamap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 60
contactfoto weergeven. . . . . . . . . . . . . . 44
geheugenruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Medische apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Meesturen van het nummer
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Meesturen van het telefoonnummer . . . . . 19
geen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tijdelijk uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menutoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Microfoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Microfoon van handset uitschakelen . . . . . 18
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
N
Naam van de handset wijzigen . . . . . . . . . 62
Navigatietoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 10
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Netdiensten, providerspecifiek . . . . . . . . . 19
Netwerkaanbieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Niet storen
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nieuwe berichten weergeven . . . . . . . . . . 24
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Notificatie
e-mail-Inbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nummer
invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
niet meesturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
opslaan in Contacten . . . . . . . . . . . . . . . 27
overnemen in Contacten . . . . . . . . . . . . 29
van voicemail invoeren . . . . . . . . . . . . . 34
Nummerherhalingslijst. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nummeronderdrukking . . . . . . . . . . . . . . . 19
NummerWeergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
O
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . . . . . 67
Onjuiste invoer corrigeren . . . . . . . . . . . . . 13
Online-telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ontvangststerkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Oproep
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oproep beantwoorden. . . . . . . . . . . . . . . . 56
Oproep, anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 20
geen signalering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Oproepdoorschakeling. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oproepenlijst
beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
kiezen vanuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
nummer overnemen in Contacten . . . . 26
openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
vermelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
vermelding wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oproepenlijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oproepsignaal
in lader uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . 43
ringtone voor interne/externe
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
tijdsturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Oproepsignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
78
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Trefwoordenregister
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / HSGSIX.fm / 2/26/15
P
Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PC-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Profieltoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 36
R
Ringtone
oproepsignaal voor interne/externe
oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ruggespraak
beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
extern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ruimtebewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . . . . . . . 41
Ruststand, terugkeren naar de . . . . . . . . . . 12
S
Screensaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Service-provider zie netwerkaanbieder
Signaaltoon, zie Attentiesignalen
Signalering, symbolen. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sluimerstand (wekker). . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 16, 35, 60
Sounds
formaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Speciale letters invoeren . . . . . . . . . . . . . . . 13
Speciale tekens invoeren. . . . . . . . . . . . . . . 13
Statusbalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Stertoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Stil laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Symbolen
op displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
signalering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
statusbalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
weergave van nieuwe berichten . . . . . . 24
wekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Symbolen op het display. . . . . . . . . . . . . . . 69
T
Taal, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 53
Tabellen met tekensets . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefoneren
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IP-adres invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
oproep beantwoorden. . . . . . . . . . . . . . 16
Telefoonboek
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
vermelding zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Terugbellen
starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 74
Tijdschakeling voor externe oproepen . . . 43
Toestel
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Toestel aanmelden (Bluetooth) . . . . . . . . . 46
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . 5
Toestellen afmelden (Bluetooth) . . . . . . . . 46
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) . . . . . . . 47
Toets 1 (snelkiezen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Toets 1 programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Toets programmeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Toetsblokkering
beveiliging met PIN . . . . . . . . . . . . . . . . 10
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Toetsblokkering, automatisch . . . . . . . . . . 56
Toetsen
aan/uit-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
berichtentoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
displaytoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 11
handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
hekjetoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 10
profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
profieltoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
R-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
stertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
verbindingstoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
verbreektoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
volumetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Toetsverlichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Trema’s invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trilalarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
U
Uitgaande lijn
toewijzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Update. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
79
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / HSGSIX.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014 / ModuleVersion 1.0
Trefwoordenregister
V
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verbindingstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Verbreektoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Verjaardag zie Afspraak
Verlichting, toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Versturen
alle contactpersonen naar handset . . . . 29
VIP-groep, contactpersoon toewijzen . . . . 27
VIP-ringtone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Voicemail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
in-/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
nummer invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
voor snelkiezen definiëren . . . . . . . . . . . 35
Voicemailmelding weergeven . . . . . . . . . . 24
VoIP-verbinding
configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VoIP-wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
handsfree-volume van de handset . . . . 56
luidspreker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Volume van de handset. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Volumetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vragen en antwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vrije ruimte in Contacten . . . . . . . . . . . . . . 28
W
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen
Weergave
anoniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
gemiste afspraak/verjaardag . . . . . . . . . 38
melding van voicemail . . . . . . . . . . . . . . 24
nieuwe berichten in-/uitschakelen . . . . 24
onbekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
vrije ruimte in Contacten . . . . . . . . . . . . 28
Wekker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wekoproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wijzigen
displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 54
handset-PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
handsfree-volume . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
volume van de handset . . . . . . . . . . . . . 56
Wisselgesprek
twee externe gesprekken. . . . . . . . . . . . 23
Wisselgesprek, extern. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
beantwoorden/weigeren. . . . . . . . . . . . 17
eenmalig onderdrukken. . . . . . . . . . . . . 21
Z
Zoeken
handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zoeken in Contacten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
Gigaset S650H PRO / HSG IM - BE-NL nl / A31008-M2665-R121-1-5419 / Cover_back.fm / 2/26/15
Template Go, Version 1, 01.07.2014